Privacy Policy

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is de bvba A Taste Affair, maatschappelijke zetel: Voorhoutkaai 13, 9000 Gent, hierna “A Taste Affair” genaamd. A Taste Affair speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde gegevens te waarborgen.

Welke gegevens worden verwerkt?

A Taste Affair verwerkt alle gegevens die je ons meedeelt op het inschrijvingsformulier, jouw e-mailadres inbegrepen, net als alle niet rechtstreeks identificerende gegevens over jouw gedrag op het Internet. A Taste Affair maakt daarvoor gebruik van cookies, een standaardtechnologie op Internet die toelaat om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, ...). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan je wensen. Tenslotte mag A Taste Affair, mits jouw voorafgaande toestemming, de door derde partijen verstrekte gegevens met betrekking tot jouw individueel profiel gebruiken. Dit betreft onder meer de gegevens betreffende jouw gedrag als consument.

Waarom verwerkt A Taste Affair mijn gegevens?

Je gegevens, met inbegrip van jouw e-mailadres, worden geregistreerd en verwerkt om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten en om jou interessante aanbiedingen te sturen, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw individueel profiel en met behulp van door derde partijen verstrekte gegevens omtrent jouw gedrag als consument. A Taste Affair verwerkt jouw gegevens ook om je de gevraagde diensten aan te leveren, zoals onder andere (niet limitatief) het aanbieden van getrouwheidspremies in functie van jouw aankopen / het thuis bezorgen van jouw aankopen / het klaarmaken van jouw aankopen voor afhaling in één van onze winkels of doorverkooppunten / het verstrekken van informatie gerelateerd aan jouw interesses en wat nodig is voor het beheer van de servers en de website, met inbegrip van statistische analyses.

Is dit verplicht?

Slechts enkele gegevens moeten verplicht worden doorgegeven om van onze diensten te kunnen genieten, zoals aangeduid op het formulier. Het ontbreken van antwoorden op andere vragen heeft geen gevolgen. Je kan je op ieder moment verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door een e-mail naar [email protected] te sturen.

Je kan ten allen tijde de parameters van jouw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, ...) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Je kan weigeren dat er cookies van A Taste Affair worden geïnstalleerd. In dat geval zal A Taste Affair geen rekening meer kunnen houden met jouw verkozen navigatiegewoontes. Sommige cookies kunnen ook door derde partijen worden geïnstalleerd, onder hun verantwoordelijkheid.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

A Taste Affair verbindt zich ertoe jouw gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van externe commerciële partners met wie een programma werd opgezet, bijvoorbeeld in het kader van een getrouwheidskaart. Dit zal steeds plaatsvinden conform de regels van dat specifieke programma. De lijst van partners van A Taste Affair in het kader van een getrouwheidskaart zal te raadplegen zijn op de website. Mits jouw akkoord, kunnen jouw gegevens (uitgezonderd e-mailadres) ook worden doorgegeven aan andere externe organisaties uit de commerciële, sociaal-culturele of liefdadigheidssector, aan belangen- of opiniegroeperingen, etc. die je desgevallend informatie zullen sturen die overeenstemt met jouw interesses, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw profiel. Als je dit niet wenst, kan je een e-mail naar [email protected] sturen.

Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd, zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Wat zijn mijn rechten?

Je kan je ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door een e-mail te sturen naar [email protected] of ons een brief te sturen per post. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te kunnen inkijken, deze gegevens te laten corrigeren en je eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan.